IGS  > Leitung - Jahrgangsleitung

Jahrgang Name E-Mail Telefon
5. Jahrgang Imke Roggemann imke.roggemann@igs-lgh.de 7307-9805
6. Jahrgang Denise Türk denise.tuerk@igs-lgh.de 7307-9686
7. Jahrgang Jens Aschenbrenner jens.aschenbrenner@igs-lgh.de 7307-9660
8. Jahrgang Judith Pfeiffer judith.pfeiffer@igs-lgh.de 7307-9652
9. Jahrgang Christian Warnke-Bartmann c.warnke-bartmann@igs-lgh.de 7307-9635
10. Jahrgang Doris Bittroff doris.bittroff@igs-lgh.de 7307-9646
11. Jahrgang Ansprechpartner: Sven Schickerling sven.schickerling@igs-lgh.de 7307-9654
12. Jahrgang Ansprechpartnerin: Rebecca Brachthäuser r.brachthaeuser@igs-lgh.de 7307-9658
13. Jahrgang Ansprechpartnerin: Regine Klinke regine.klinke@igs-lgh.de 7307-9655